top of page

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Чинна оферта, є офіційною пропозицією ФОП «Струк Л.О.», далі по тексту — «Продавець», заключити Договір купівлі-продажу товарів через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-магазині Продавця «bilakava.com» (далі - «Інтернет-магазин»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) заключити електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається натискання на кнопку «Оформити замовлення», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами.

Поняття та визначення

2.1. В даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижче наведені терміни мають наступні значення:

 •  «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі і супровідні предмети;

 •  «Інтернет-магазин» - у відповідності до Закону України про електронну комерцію, засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди.

 •  «Продавець» - компанія, що реалізує товари, викладені на Інтернет-сайті.

 •  «Покупець» - фізична особа, що заключила з Продавцем Договір на умовах, описаних нижче.

 •  «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, указаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власніть Покупця товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

3.2. Даний Договір регулює купівлі-продажу товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 •  добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

 •  самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

 •  оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

 •  доставка замовлення Покупцю у власність на умовах даного Договору

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення будь-якого товару, опублікованого в Інтернет-магазині.

4.2. При відсутності товару на складі, Менеджер зобов’язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.3. В разі відсутності товару Покупець може замінити його іншим товаром, відмовитися від замовлення даного товару, або анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів, дорівнює сумі, що підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.
5.2. Покупець повинен ознайомитися з зовнішнім виглядом доставлених Товарів, перевірити номенклатуру замовлених і доставлених Товарів у вказаному місці їх доставки.

5.3. Оплата здійснюється наступними способами:

 • онлайн банківською платіжною карткою VISA/MasterCard,

 • через платіжну систему Portmone

 • онлайн через інтернет-банкінг Приват24,

 • перезом на карту

5.4. Оплата проводиться в національній валюті України – гривнях.
 

Умови повернення
6.1. Інтернет-магазин здійснює доставку Замовлення в зазначений Покупцем місце і час для того, щоб останній міг отримати оплачений Товар.
6.2. У разі бажання повернути придбану продукцію необхідно зв'язатися з адміністрацією Інтернет-магазину по e-mail bilakava@gmail.com, вказавши причину, номер замовлення і контактні дані.
6.3. Повернення товару здійснюється протягом 14 календарних днів від дати покупки при наступних умовах:

 •  збереження цілісності товару і упаковки,

 • товар, не був у вживанні і не має слідів використання.

6.4. Повернення товару здійснюється за рахунок покупця.

Права і обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в одностороньому порядку зупинити надання послуг по даному договору у випадку порушення Покупцем умов даного договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах даного договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;

 • вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного договору в порядку, передбаченому договором і діючим законодавством України

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 •  незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від орігіналу товару виключно із-за різної кольорової передачі моніторів персональних компьютерів окремих моделей;

 • зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

 • за противоправні незаконні дії, здійснені Покупцем з допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

8.3. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов даного договору. Під обставинами непереборної сили для мети даного договору беруться до уваги події, які маюьть надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або заважають виконанню даного договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти настанню доступними методами.

8.4. Сторони вирішують розбіжності шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в одностороньому порядку вносити зміни в даний договір при умові попередньої публікації його на сайті bilakava.com

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність указаної при оформленні замовлення інформації. В разі реалізації акцепту (оформленні замовлення і оплати товару) Покупець надає Продавцю своє беззастережне погодження на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повне погодження Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця лише в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, та здійснення взаєморозрахунків.

Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті
10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, в тому числі, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.
10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.
10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, наприклад: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, створювати похідні продукти та інше.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір рахується заключеним з моменту отримання особою яка направила пропозицію заключити такий договір, відповіді про прийняття даної пропозиції в порядку, визначеному частиною шостої статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії даного Договору може бути розірваним по взаємній згоді сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати даний договір в одностороньому порядку, у випадку невиконання одною зі сторін умов даного Договору і у випадках передбачених діючим законодавством України.

bottom of page